FORMACIÓ PARTICULARS


També oferim formacions personalitzades per a particulars que tinguin l'objectiu d'aprendre pel vostre compte el maneig de les PEMP.


Comptem amb un pla de formació estricte que brindarà a l'operari els coneixements necessaris sobre la teoria que envolta una PEMP, com les seves característiques, les parts que la integren, els condicionaments, etc. Així com la normativa UNE que s'ha de tenir en compte, com ara prevenir riscos i perills en el seu ús. Finalment, el curs consta d'una part pràctica de 4 hores on el particular podrà interactuar de manera física amb una plataforma elevadora.Sol·licitar PressupostDEMANAR PRESSUPOST