FORMACIÓ EMPRESES


Aenor


A Tecnorent som conscients i tenim una constant preocupació per la seguretat de les persones que utilitzen les PEMP. Per això, un dels nostres objectius principals és la consecució dels màxims estàndards de seguretat per tal d'eliminar tot risc.


Actualment la formació d'operadors per al maneig correcte de plataformes elevadores és un requisit exigit per la legislació. Així com fonamental per prevenir possibles accidents.


A TECNORENT oferim programes de formació d'operadors, certificats per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), segons la norma UNE 58923 (Formació d'Operadors de PEMP).


Aquesta formació de màxima exigència i alta qualitat, garanteix a l'operador tenir coneixement de tots els aspectes que envolten una plataforma elevadora i el seu ús correcte.


Els nostres cursos tenen una part teòrica i una pràctica, per oferir a l'operari la possibilitat de reconèixer tots els aspectes rellevants de les PEMP. L'operari aprendrà a manejar les plataformes de manera eficaç i segura, amb la garantia i la tranquil·litat de complir amb la legislació vigent.


Sense oblidar d'obtenir una certificació amb aplicació al territori nacional, o aquells territoris on que prenguin com a referència la norma ISO 18878.


Tots els operaris que finalitzin el curs satisfactòriament, rebran un certificat d'AENOR a la norma UNE 58923 ia la norma internacional ISO 18878 – Plataformes Elevadores Mòbils de persones – Formació operador (conductor). Així com el carnet on apareixeran totes les vostres dades, indispensable en cas d'inspecció d'obra.Sol·licitar Pressupost

DEMANAR PRESSUPOST